'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili      Acentesi                                                 Hepsi Sigorta ®   ile  Anadolu Sigorta'da  Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar yasal_bilgilendirme İletişim

  Cingöz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamuveya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a)Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,

b)Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

c)Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler içingeçerlidir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

a)Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

b)Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay iledavranışları,

c)Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

ç)İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;

A.4. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

Sözleşmenin;

-A.1.'in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmeninbitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,

-A.1.'in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde sözleşme yapılmasından önceki bir yıliçinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

a)Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dâhilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya,

b)Sigortalıya karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

c)Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleşmiş olur.

EK-1’de yer alan risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.

Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.

Basamak

İndirimli Prim

Zamlı Prim

7

% 20

6

% 15

5

% 10

4

-

-

3

% 15

2

% 30

1

% 50

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Sigorta primleri peşin olarak ödenir.

EK 1 RİSK GRUPLARI TABLOSU

A-

RİSK GRUBU

Kod

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

4.GRUP

0

Pratisyen Tabip

X

B-

RİSK GRUBU

Kod

Uzmanlık Dalları

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

4.GRUP

1

Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)

x

2

Adli Tıp

x

3

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

x

4

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

x

5

Aile Hekimliği

x

6

Algoloji

x

7

Anatomi

x

8

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

x

9

Askeri Psikiyatri

x

10

Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)

x

11

Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)

x

12

Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)

x

13

Çevre Sağlığı

x

14

Çocuk Acil

x

15

Çocuk Cerrahisi

x

16

Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

x

17

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

x

18

Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)

x

19

Çocuk Genetik Hastalıkları

x

20

Çocuk Göğüs Hastalıkları

x

21

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)

x

22

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)

x

23

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

x

24

Çocuk Kardiyolojisi

x

25

Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)

x

26

Çocuk Nefrolojisi

x

27

Çocuk Nörolojisi

x

28

Çocuk Radyolojisi

x

29

Çocuk Romatolojisi

x

30

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

x

31

Çocuk Ürolojisi

x

32

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)

x

33

Çocuk Yoğun Bakımı

x

34

Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)

x

35

El Cerrahisi

x

36

Endodonti

x

37

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

x

38

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)

x

39

Epidemiyoloji

x

40

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)

x

41

Fizyoloji

x

42

Gastroenteroloji

x

43

Gastroenteroloji Cerrahisi

x

44

Genel Cerrahi
(Genel şirürji)

x

45

Geriatri
(Geriyatri)

x

46

Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

x

47

Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)

x

48

Göz Hastalıkları

x

49

Halk Sağlığı

x

50

Harp Cerrahisi

x

51

Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)

x

52

Hematoloji

x

53

Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)

x

54

İç Hastalıkları

x

55

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)

x

56

İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)

x

57

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

x

58

Kadın Hastalıkları ve Doğum

x

59

Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)

x

60

Kardiyoloji

x

61

Klinik Nörofizyoloji

x

62

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

x

63

Nefroloji

x

64

Neonatoloji

x

65

Nöroloji

x

66

Nükleer Tıp

x

67

Ortodonti

x

68

Ortopedi ve Travmatoloji

x

69

Pedodonti

x

70

Periferik Damar Cerrahisi

x

71

Perinatoloji

x

72

Periodontoloji

x

73

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

x

74

Protetik Diş Tedavisi

x

75

Radyasyon Onkolojisi

x

76

Radyoloji
(Radyodiyagnostik)

x

77

Romatoloji
(Rumatoloji)

x

78

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)

x

79

Sitopatoloji
(Sitoloji)

x

80

Spor Hekimliği

x

81

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)

x

82

Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)

x

83

Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)

x

84

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)

x

85

Tıbbi Farmakoloji

x

86

Tıbbi Genetik

x

87

Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)

x

88

Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)

x

89

Tıbbi Onkoloji

x

90

Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)

x

91

Tıbbi Patoloji
(Patoloji)

x

92

Tıbbi Viroloji
(Viroloji)

x

93

Üroloji

x

94

Yoğun Bakım

x

95

Diş Tabibi

x

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | yasal_bilgilendirme | İletişim


izmir trafik sigorta fiyatları | ucuz fiyatlar | yurtdışı seyahat sağlık sigortası |yabancı sağlık sigortası | Ucuz sigorta | Hepsi Sigorta | trafik sigortası izmir | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı izmir | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sorumluluk sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | izmir de trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti | Tamamlayıcı saglık sigortası | Bireysel saglık sigortası | işgüvenliği uzmanı sorumluluk sigortası |konak sigorta acentesi | DASK sigortası | Deprem sigortası izmir acentesi |Dask izmir yetkili acente konak |


izmir Sigorta Acentesi | Sigorta Acenteliği İzmir | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | Hepsi sigorta |İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası acentesi | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | sigorta nekadar | sigorta kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acentası izmir | Seyahat Sağlık Sigortası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası izmir | Doktor Sorumluluk Sigortası izmir | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası izmir | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası izmir acentesi| Anadolu Sigorta Konak izmir acenteleri | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası izmir | Sınırsız Trafik Sigortası izmir | Sigorta Çekici Hizmeti yolyardımlı trafik | Taksi Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi