'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili      Acentesi                                                 Hepsi Sigorta ®   ile  Anadolu Sigorta'da  Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar yasal_bilgilendirme İletişim

  Cingöz Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. | Konut Sigortası izmir | Konak sigorta acentesi

Anadolu Konut Hizmet

Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda, günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Anadolu Hizmet, Konut poliçesi sahibi müşterilerimizin yararlandığı bir yardım hizmetleri paketidir. Konutunuzda karşılaşabileceğiniz istenmeyen, ancak bazen kaçınılmaz olan durumlarda tek bir telefonla aşağıda sizlere özetini sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanızı sağlar.

Anadolu Sigorta olarak dileğimiz bu hizmetlere hiç ihtiyacınızın olmamasıdır. Ancak olması halinde de bir telefonunuz yeterli olacaktır.

Acil Hizmetler

Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler aşağıdaki Tablo'da belirtilen limitlere kadar 'Acil Hizmet' teminatının kapsamı dahilindedir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri

Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 1. Musluk, pisuvar muslukları, ve bunun gibi her türlü armatürün tamiri ve değiştirilmesi,

 2. Her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı ev eşyasında meydana gelen hasarın giderilmesi (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile),

 3. Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şofben, hidrofor, brülör, kombi vb.) veya klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları ile bunlara bağlı sıhhi malzemenin değişimi tamiri veya montajı,

 4. Konuta ait olmayan ancak konut içinden geçen genel su veya sıhhi tesisatın tamiri,

 5. Komşuya ait su/sıhhi tesisattaki arızalar ve bunun sonucu sigortalıya ait konutta oluşan hasarlar,

 6. Kanalizasyon veya pis su tesisatlarındaki tıkanmalar,

 7. Konut içindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri

teminat kapsamı dışındadır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri

Sigortalı konuta ait, elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartmanın elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamirler (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

ıstisnalar

 1. Ana tesisata girmeyen ve aksesuar olarak kabul edilen elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy, avize, priz vb. kısımlar,

 2. Elektrikle çalışan ısıtıcı ev elektrikli eşyaları (televizyon, radyo, video, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, bilgisayar sistemleri, kesintisiz güç kaynakları-UPS vb.) veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri,

 3. Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise,

teminat kapsamı dışındadır.

Çilingir/Anahtar ışleri Tamiri

Kapının açılması sırasında, herhangi kazai bir sebeple veya hırsızlık sonucu sigortalı konut içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması, kırılması veya kaybedilmesi sonucu, konutun emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

ıstisnalar

 1. Kapıya ait ve evin güvenliğini artıran sürgü ve zincir,

 2. Kapının özelliğinden kaynaklanan ya da kapının içerden sürgülü olması durumunda sigortalının onayı ile kapının açılması sonucunda kapıda meydana gelebilecek hasarlar,

 3. Kilidin değiştirilmesi için yapılan harcamaların Tablo 1'de belirtilen limiti aşması halinde, aşan kısım

teminat kapsamı dışındadır.

Konutta Kalanların Kurtarılması

Çilingir/Anahtar işleri tamiri teminatı kapsamındaki sebeplerden dolayı konuta girmenin mümkün olmadığı durumlarda, konut içinde mahsur kalan şahısların kurtarılması için gereken kurtarma masrafları aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar teminat kapsamındadır.

Dış Cephe Camlarının Değişimi

Sigortalı konutun dış cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Genel ıstisnalar

 1. Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar,

 2. Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar,

 3. Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler,

 4. şirketin ön onayı olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.

Ek Hizmetler:

Otel Hizmeti

Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise,

 1. tamiratı 24 saati geçen hasarlarda,

 2. sigortalının talebi ve şirketin onayı ile,

 3. konutta ikamet eden herkes için,

 4. günlük kişi başına azami aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar

otel masrafları en fazla 4 güne kadar teminat kapsamındadır.

Ancak seçilecek olan otel, konuta en yakın noktada, en fazla 50 km. uzaklıkta olmalıdır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.

Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, doktor kararıyla konuta ambulans veya doktor gönderilmesi teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalıya bakacak başka kimse yok ise, doktor kararıyla konuta uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, aşağıdaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Güvenlik şirketi Temini

Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından konutun güvenliği sağlanıncaya kadar konutu koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 4 gün için teminat kapsamındadır.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı seyahatte iken, Sigortalının evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, şirket, Sigortalının ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile üyelerinin daimi ikametgahına dönüş masraflarını ödeyecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalının ve beraberindeki birinci derece aile üyelerinin asıl seyahat için kullanmış oldukları taşıma araçlarının acil dönüş için kullanamayacakları hallerde mümkündür.

Birinci derece aile üyesinin ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalının, birinci dereceden bir aile üyesinin daimi ikametgahında ölümü veya ciddi hastalığı nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, şirket, Sigortalının ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile üyelerinin daimi ikametgahına dönüşlerini organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalının ve beraberindeki birinci derece aile üyelerinin asıl seyahat için kullanmış oldukları taşıma araçlarını acil dönüş için kullanamayacakları hallerde mümkündür.

Sigortalı Faturalarının Ödemesi

Sigortalı, geçirdiği kaza sonucunda, doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone fatura bedellerinin sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahat devresi süresince, Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken işlemler şirket görevlileri tarafından yapılacaktır.

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Bedeni yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle Sigortalının hastanede yatması gerekirse ve yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve azami, Tablo'da belirtilen limite kadar şirket tarafından ödenir.

 1. Refakatçinin bir defaya mahsus hastaneye nakli.

 2. Çocukların (17 yaş altındaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin akrabaların yanına refakatçi eşliğinde bir defaya mahsus nakli.

 3. Çocukların (17 yaş altındaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin bakımı (Azami 48 saat ve sadece ıstanbul, Ankara, ızmir'de).

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, 365 gün 24 saat boyunca, şirket tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanıyla görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bu hizmet, Sigortalı ve yakınları için hukuki doküman hazırlanmasını ve yasal işlemlerin Sigortalının veya yakınının adına ifa/ikmalini kapsamaz.

Tıbbi Danışmanlık Hizmeti

Konutta meydana gelen acil sağlık durumlarında, 365 gün 24 saat şirket doktoru ile sigortalı konferans görüşmesi yaptırılarak, gerekli tıbbi danışma hizmeti verilmekte, gerekirse ambulans gönderilmesi organizasyonu yapılacaktır. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tanı konmayacak, ilaç önerilmeyecektir.

Acil Mesajların ıletilmesi

Sigortalının talebi üzerine şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, sigortalının isteği üzerine aşağıda belirtilen konularda ilgili hizmetin lokal olarak verilmesinin mümkün olduğu hallerde, gerekli hizmet ve tamiri verebilecek profesyoneller veya hizmet birimleri gönderilecek ve bilgi verilecektir.

 • Su/ Sıhhi Tesisat/ Kalorifer Tesisatı ışleri (Doğalgaz tesisatı hariç)

 • Fayans / Kalebodur

 • Elektrik ışleri

 • Çelik/ Ahşap/ Alüminyum/ PVC kapı-pencere-doğrama tamir işleri

 • Cam ışleri

 • Sıva/ Duvar ışleri

 • Boya ışleri

 • Alçıpan/ Kartonpiyer ışleri

 • Yer döşeme Ahşap ışleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)

 • PVC/ Demir/ Aluminyum Doğrama ışleri

 • Tavan Kaplama/ Asmatavan ışleri (Taşyünü vb.)

 • Çatı/ Dere tamir ışleri

Sigortalı bu tamir veya hizmetlerden kaynaklanan her türlü masrafı daima kendisi ödeyecektir.

Ev yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.

Önerilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

şirket, her türlü makul kontrolü dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamaları sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Önerilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Verilebilecek bilgi ve servisler

 1. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

 2. Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler

 3. Cenaze nakli ve defin organizasyonu

 4. Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler

 5. Turistik bilgiler

 6. Çiçek gönderme

 7. Döviz kurları bilgileri

 8. Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgiler

 9. Konaklama ile ilgili bilgiler

 10. Kültürel aktiviteler hakkında bilgiler

 11. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler

 12. Özel günler için organizasyon

 13. Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri

 14. Tercüme servisleri

Diğer hizmetler: Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

Olay:

Tesisat/Elektrik ışleri için OLAY, poliçe şartları dahilinde tanımlanan "tesisat" üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

Cam ışleri için OLAY, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir ışleri için OLAY, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Birinci Derecede Aile Üyesi :

 1. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları,

 2. Sigortalı kişinin ve eşinin anne/babası (ebeveyni)

Tablo

Teminat

Teminat Limiti

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri

1.000 TL /yılda 3 kez

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri

350 TL /yılda 3 kez

Çilingir/Anahtar ışleri

350 TL /yılda 3 kez

Konutta Kalanların Kurtarılması

2.000 TL / Her bir olayda

Dış Cephe Camlarının Değişimi

500 TL /yılda 3 kez

Otel Hizmeti

250 TL /kişi / gün (Maksimum 4 gün)

Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

350 TL /yılda 3 kez

Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi

300 TL /yılda 3 kez

Güvenlik şirketi

Maksimum 4 gün

Sigortalı Konutta meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sınırsız

Birinci derecede aile üyesinin ölümü veya ciddi hastalığı sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması

Sınırsız

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

300 TL

Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

Bağlantı

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Bağlantı

Not: Teminat tablosunda yer alan bilgiler poliçenin düzenlendiği tarihlere göre değişiklik gösterebilir. Sigorta şirketi her türlü bilgi ve limit/teminat değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncel teminatlar için acenteliğimizden bilgi alabilirsiniz. 
 


 

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | yasal_bilgilendirme | İletişim


izmir trafik sigorta fiyatları | ucuz fiyatlar | yurtdışı seyahat sağlık sigortası |yabancı sağlık sigortası | Ucuz sigorta | Hepsi Sigorta | trafik sigortası izmir | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı izmir | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sorumluluk sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | izmir de trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti | Tamamlayıcı saglık sigortası | Bireysel saglık sigortası | işgüvenliği uzmanı sorumluluk sigortası |konak sigorta acentesi | DASK sigortası | Deprem sigortası izmir acentesi |Dask izmir yetkili acente konak |


izmir Sigorta Acentesi | Sigorta Acenteliği İzmir | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | Hepsi sigorta |İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası acentesi | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | sigorta nekadar | sigorta kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acentası izmir | Seyahat Sağlık Sigortası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası izmir | Doktor Sorumluluk Sigortası izmir | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası izmir | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası izmir acentesi| Anadolu Sigorta Konak izmir acenteleri | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası izmir | Sınırsız Trafik Sigortası izmir | Sigorta Çekici Hizmeti yolyardımlı trafik | Taksi Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi