'' Anadolu   Sigorta   İzmir   Yetkili   A Acentesi   İzmir de   -   Kaybetmek Yok! ''

 
   
 

Anasayfa Kurumsal Sağlık Trafik Kasko Dask Konut İşyeri Ferdi Kaza Tüm Sigortalar İK-Başvuru İletişim

  Cingz Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.

Anadolu Konut Hizmet

Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortal konutun su/shhi tesisat, elektrik tesisat, kap ve camlarnda ortaya kabilecek hasarlar ve bunun dnda ok eitli konularda, gnde 24 saat, haftann 7 gn boyunca sizlere sunulan ada bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Anadolu Hizmet, Konut poliesi sahibi mterilerimizin yararland bir yardm hizmetleri paketidir. Konutunuzda karlaabileceiniz istenmeyen, ancak bazen kanlmaz olan durumlarda tek bir telefonla aada sizlere zetini sunduumuz hizmetlerden yararlanmanz salar.

Anadolu Sigorta olarak dileimiz bu hizmetlere hi ihtiyacnzn olmamasdr. Ancak olmas halinde de bir telefonunuz yeterli olacaktr.

Acil Hizmetler

Yangn Sigortas Genel artlar ile poliede belirtilen kloz hkmleri sakl kalmak kaydyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortal konutun su/shhi tesisat, elektrik tesisat ile kap ve camlarnda aada belirtilen ekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler aadaki Tablo'da belirtilen limitlere kadar 'Acil Hizmet' teminatnn kapsam dahilindedir.

Su/Shhi Tesisat Tamiri

Sigortal konutta su vanasndan balayp musluklara kadar olan sabit tesisat ile kalorifer tesisatndaki borularda ya da shhi tesisattaki (pis su giderleri) szma, atlak ve krlma sonucunda su szdrmas nedeniyle yaplacak acil tamir masraflar (iilik, ulam ve malzeme dahil) teminat kapsamndadr.

Su/shhi tesisat arzalarnn tamiri iin, polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

stisnalar:

 1. Musluk, pisuvar musluklar, ve bunun gibi her trl armatrn tamiri ve deitirilmesi,

 2. Her trl kaak, sznt ve slanmadan dolay ev eyasnda meydana gelen hasarn giderilmesi (tesisat veya dier donanmlarn hasar veya krlmasndan kaynaklanm olsa bile),

 3. Su borularna bal her trl elektrikli ev eyas (amar makinesi, bulak makinesi, ofben, hidrofor, brlr, kombi vb.) veya klima, stclar, su stclar ile bunlara bal shhi malzemenin deiimi tamiri veya montaj,

 4. Konuta ait olmayan ancak konut iinden geen genel su veya shhi tesisatn tamiri,

 5. Komuya ait su/shhi tesisattaki arzalar ve bunun sonucu sigortalya ait konutta oluan hasarlar,

 6. Kanalizasyon veya pis su tesisatlarndaki tkanmalar,

 7. Konut iindeki shhi tesisat, sabit su tesisat, kalorifer tesisat, kanalizasyon ve pis su tesisat dnda her trl parann tamiri

teminat kapsam dndadr.

Elektrik Tesisat Arzalarnn Tamiri

Sigortal konuta ait, elektrik sigortasndan elektrik anahtarna kadar olan tesisatta ya da sigortal konutun elektrik tesisatndaki bir arza veya hata nedeniyle apartmann elektrik panosunun alamaz duruma gelmesi halinde tesisat tekrar alr hale getirmek iin yaplacak acil tamirler (iilik, ulam ve malzeme dahil) teminat kapsamndadr.

Elektrik tesisat arzalarnn tamiri iin, polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

stisnalar

 1. Ana tesisata girmeyen ve aksesuar olarak kabul edilen elektrik anahtar, lamba, ampul, floresan, duy, avize, priz vb. ksmlar,

 2. Elektrikle alan stc ev elektrikli eyalar (televizyon, radyo, video, buzdolab, amar ve bulak makinesi, bilgisayar sistemleri, kesintisiz g kaynaklar-UPS vb.) veya her trl cihazdaki hasarn tamiri,

 3. Elektrik tesisat ok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise,

teminat kapsam dndadr.

ilingir/Anahtar leri Tamiri

Kapnn almas srasnda, herhangi kazai bir sebeple veya hrszlk sonucu sigortal konut iine girii salayan kapdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarn alnmas, krlmas veya kaybedilmesi sonucu, konutun emniyetsiz bir halde olmas durumunda, bu tr tesisatn artlarnn byle bir teminat mmkn kld durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara kar korumak amacyla veya konuta girilememesi durumunda, kapy amak ve sigortaly gvenli bir ekilde eve sokmak zere yaplmas gerekli acil tamirat, teminat kapsamndadr.

Polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

stisnalar

 1. Kapya ait ve evin gvenliini artran srg ve zincir,

 2. Kapnn zelliinden kaynaklanan ya da kapnn ierden srgl olmas durumunda sigortalnn onay ile kapnn almas sonucunda kapda meydana gelebilecek hasarlar,

 3. Kilidin deitirilmesi iin yaplan harcamalarn Tablo 1'de belirtilen limiti amas halinde, aan ksm

teminat kapsam dndadr.

Konutta Kalanlarn Kurtarlmas

ilingir/Anahtar ileri tamiri teminat kapsamndaki sebeplerden dolay konuta girmenin mmkn olmad durumlarda, konut iinde mahsur kalan ahslarn kurtarlmas iin gereken kurtarma masraflar aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar teminat kapsamndadr.

D Cephe Camlarnn Deiimi

Sigortal konutun d cephesinde bulunan camlarn krlmas veya atlamas durumunda, daha ileri hasar ve zarara kar meskeni korumak amacyla, hasar gren camn eskisi ile ayn zelliklere sahip yenisi ile deitirilmesi iin yaplmas gerekli acil tamirat teminat kapsamndadr.

Polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Genel stisnalar

 1. Sigortalnn kastl olarak meydana getirdii hasarlar,

 2. Mcbir sebepler (doal felaketler), dolayl veya dolaysz sava, i ve d sava, silahl atma, ayaklanma, isyan, kargaa, grev, toplum veya devlet gvenliini etkileyecek her trl olaydan dolay meydana gelen hasarlar,

 3. Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doal afetler,

 4. irketin n onay olmakszn sigortal tarafndan yaplan harcamalar.

Ek Hizmetler:

Otel Hizmeti

Polie ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise,

 1. tamirat 24 saati geen hasarlarda,

 2. sigortalnn talebi ve irketin onay ile,

 3. konutta ikamet eden herkes iin,

 4. gnlk kii bana azami aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar

otel masraflar en fazla 4 gne kadar teminat kapsamndadr.

Ancak seilecek olan otel, konuta en yakn noktada, en fazla 50 km. uzaklkta olmaldr. Otelde yaplan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalya aittir.

Doktor veya Ambulans Gnderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalk durumlarnda, doktor kararyla konuta ambulans veya doktor gnderilmesi teminat kapsamndadr.

Polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Uzman Hemire veya Refakati Gnderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalk durumlarnda, ameliyat sonras bakm iin, konutta Sigortalya bakacak baka kimse yok ise, doktor kararyla konuta uzman hemire veya refakati gnderilmesi teminat kapsamndadr.

Polie sresi ierisinde en fazla olay iin ve her bir olayda, azami, aadaki Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Gvenlik irketi Temini

Polie ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalnn talebi ve irketin onay ile, tecrbeli ve gvenilir profesyoneller tarafndan konutun gvenlii salanncaya kadar konutu koruma ve gzetim altna alma hizmeti, en fazla 4 gn iin teminat kapsamndadr.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya kan seyahat masraflarnn karlanmas

Sigortal seyahatte iken, Sigortalnn evindeki hrszlk, kap ve pencerelerin zorlanmas, yangn veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararn ortaya kmas riski sebebiyle, Sigortalnn evinde bulunmas gerektii durumlarda, irket, Sigortalnn ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile yelerinin daimi ikametgahna dn masraflarn deyecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalnn ve beraberindeki birinci derece aile yelerinin asl seyahat iin kullanm olduklar tama aralarnn acil dn iin kullanamayacaklar hallerde mmkndr.

Birinci derece aile yesinin lm sonras meydana gelen seyahat masraflarnn karlanmas

Sigortalnn, birinci dereceden bir aile yesinin daimi ikametgahnda lm veya ciddi hastal nedeniyle seyahatini yarda kesmek zorunda kaldnda, irket, Sigortalnn ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile yelerinin daimi ikametgahna dnlerini organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalnn ve beraberindeki birinci derece aile yelerinin asl seyahat iin kullanm olduklar tama aralarn acil dn iin kullanamayacaklar hallerde mmkndr.

Sigortal Faturalarnn demesi

Sigortal, geirdii kaza sonucunda, doktor onay ile konutundan veya yatrlm olduu hastaneden ayrlamyor ve yardm edecek yakn yok ise, konutunun abone fatura bedellerinin sigortal tarafndan denmesi koulu ile, tm tedavi ve nekahat devresi sresince, Sigortal namna faturalarn denmesi iin gereken ilemler irket grevlileri tarafndan yaplacaktr.

Hastanede Yatma Durumunda Yardm

Bedeni yaralanma veya ciddi hastalk nedeniyle Sigortalnn hastanede yatmas gerekirse ve yat sresinin 2 gn amas durumunda aadaki hizmetlerden biri organize edilir ve azami, Tablo'da belirtilen limite kadar irket tarafndan denir.

 1. Refakatinin bir defaya mahsus hastaneye nakli.

 2. ocuklarn (17 ya altndaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin akrabalarn yanna refakati eliinde bir defaya mahsus nakli.

 3. ocuklarn (17 ya altndaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin bakm (Azami 48 saat ve sadece stanbul, Ankara, zmir'de).

Hukuki Danmanlk Hizmeti

Sigortalnn hukuki bir konu ile ilgili talebi zerine, 365 gn 24 saat boyunca, irket tarafndan alannda uzman bir hukuk danmanyla grtrme yaplarak hukuki danmanlk hizmeti verilecektir.

Bu hizmet, Sigortal ve yaknlar iin hukuki dokman hazrlanmasn ve yasal ilemlerin Sigortalnn veya yaknnn adna ifa/ikmalini kapsamaz.

Tbbi Danmanlk Hizmeti

Konutta meydana gelen acil salk durumlarnda, 365 gn 24 saat irket doktoru ile sigortal konferans grmesi yaptrlarak, gerekli tbbi danma hizmeti verilmekte, gerekirse ambulans gnderilmesi organizasyonu yaplacaktr. Yaplacak danmanlk hizmetinde herhangi bir tan konmayacak, ila nerilmeyecektir.

Acil Mesajlarn letilmesi

Sigortalnn talebi zerine irket, yukardaki maddeler kapsamndaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajlarn iletilmesini salayacaktr.

Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

Acil hizmetlerin dzenlenmesi ile ilgili olmayan her trl durum iin, sigortalnn istei zerine aada belirtilen konularda ilgili hizmetin lokal olarak verilmesinin mmkn olduu hallerde, gerekli hizmet ve tamiri verebilecek profesyoneller veya hizmet birimleri gnderilecek ve bilgi verilecektir.

 • Su/ Shhi Tesisat/ Kalorifer Tesisat leri (Doalgaz tesisat hari)

 • Fayans / Kalebodur

 • Elektrik leri

 • elik/ Ahap/ Alminyum/ PVC kap-pencere-dorama tamir ileri

 • Cam leri

 • Sva/ Duvar leri

 • Boya leri

 • Alpan/ Kartonpiyer leri

 • Yer deme Ahap leri (Parke, Halfleks, Mineflo, Lambiri Ahap Kaplama vb.)

 • PVC/ Demir/ Aluminyum Dorama leri

 • Tavan Kaplama/ Asmatavan leri (Tayn vb.)

 • at/ Dere tamir leri

Sigortal bu tamir veya hizmetlerden kaynaklanan her trl masraf daima kendisi deyecektir.

Ev yardm organizasyon hizmetleri mesai saatleri iinde verilecektir.

nerilen servis biriminden hizmet alp almamak Sigortalnn isteine baldr. Alnan hizmetlerle ilgili doabilecek sorunlardan hizmeti dorudan salayan servis birimi sorumlu olacaktr.

irket, her trl makul kontrol dndaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dndaki olaanst, ngrlemeyen durumlar veya evresel kazalar sonucu tamamen megul olmas veya en yakn yerde hazr bulunamamalar sonucu olarak, kendi namna yaptrm uygulayamayaca hibir dorudan hizmeti salamayacaktr.

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Bilgi ve organizasyon servislerinde balant irket tarafndan salanacak, alnacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortal tarafndan denecektir. nerilen servis biriminden hizmet alp almamak Sigortalnn isteine baldr. Alnan hizmetlerle ilgili doabilecek sorunlardan hizmeti dorudan salayan servis birimi sorumlu olacaktr.

Verilebilecek bilgi ve servisler

 1. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri

 2. Salk kurulular ile ilgili bilgiler

 3. Cenaze nakli ve defin organizasyonu

 4. Ulam aralar ile ilgili bilgiler

 5. Turistik bilgiler

 6. iek gnderme

 7. Dviz kurlar bilgileri

 8. Restoranlar ve elence merkezleri hakknda bilgiler

 9. Konaklama ile ilgili bilgiler

 10. Kltrel aktiviteler hakknda bilgiler

 11. Hayvan bakm ile ilgili bilgiler

 12. zel gnler iin organizasyon

 13. Yallar ve ocuklar iin bakm hizmetleri

 14. Tercme servisleri

Dier hizmetler: Jandarma, belediye, bakanlklar, mstearlklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik ubeleri, bankalar, basn kurulular, dernekler, savclklar, emniyet mdrlkleri, gazeteler, haber ajanslar, meslek odalar, i ve ii bulma mdrlkleri vs. telefon ve adresleri.

Olay:

Tesisat/Elektrik leri iin OLAY, polie artlar dahilinde tanmlanan "tesisat" zerinde meydana gelen bir hasar anlamna gelmektedir. Bu hasara bal veya bu hasarn sonucu olarak tesisatta yaplacak tm tamirat ileri bir olay olarak deerlendirilecektir.

Cam leri iin OLAY, bir seferde krlan camlarn taklmas anlamna gelmektedir.

ilingir leri iin OLAY, her bir kap iin yaplacak tm ilemler anlamna gelmektedir.

Birinci Derecede Aile yesi :

 1. Sigortal kiinin kendisiyle birlikte srekli ikamet eden ei ve ocuklar,

 2. Sigortal kiinin ve einin anne/babas (ebeveyni)

Tablo

Teminat

Teminat Limiti

Su/Shhi Tesisat Tamiri

200 USD/ylda 3 kez

Elektrik Tesisat Arzalarnn Tamiri

200 USD/ylda 3 kez

ilingir/Anahtar leri

200 USD/ylda 3 kez

Konutta Kalanlarn Kurtarlmas

1000 USD

D Cephe Camlarnn Deiimi

300 USD/ylda 3 kez

Otel Hizmeti

125 USD/gn/kii (Maksimum 4 gn)

Doktor veya Ambulans Gnderilmesi

200 USD/ylda 3 kez

Uzman Hemire veya Refakati Gnderilmesi

150 USD/ylda 3 kez

Gvenlik irketi

Maksimum 4 gn

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya kan seyahat masraflarnn karlanmas

Snrsz

Birinci derecede aile mensubunun lm sonras meydana gelen seyahat masraflarnn karlanmas

Snrsz

Sigortal Faturalarnn denmesi

Servis Hizmeti

Hastanede Yatma Durumunda Yardm

150 USD

Tbb Danmanlk Hizmeti

365 gn /24 saat Snrsz

Hukuki Danmanlk Hizmeti

365 gn /24 saat Snrsz

Acil Mesajlarn letilmesi

Snrsz

Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

Balant

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Balant

                 

    ©2019 Tüm Hakları Cingöz Sigorta 'ya aittir                         Anadolu Sigorta İzmir Acenteliği | Kurumsal | Özel Sağlık Sigortası | Trafik Sigortası | Kasko Sigortası | Deprem Sigortası | Konut Sigortası | İşyeri - Kobi Sigortası | Ferdi kaza Sigortası | Tüm_sigortalar | İk_basvuru | İletişim


Trafik sigortası | Tavan fiyatlar | seyahat sağlik |yabanci sağlık sigortasi | Ucuz sigorta | trafik sigortası fiyatları | Trafik sigortası nekadar | Trafik kaza sigortası | sigorta ücreti | sigorta bedeli | En ucuz Sigorta şirketi | araba sigortası | araç sigortası | trafik kasko sigortası | indirim hakkı sigorta | en iyi sigorta | meslek indirimli sigorta | insurance | traffic | insurance agency | günü geçmiş trafik sigortası | hasarlı araç sigortası | cezalı sigorta ücreti | güncel sigorta haberleri | sigorta bilgi merkezi | Sigortacı | Nöbetçi sigortacı izmir | 7/24 sigorta | 35 izmir sigorta | trafik sigortası acentesi | Saglık sigortası izmir | trafik sigortası nerede ucuz | hangi sigorta daha ucuz | sigorta yaptırmak için | izmir de | Araba kaza sigortası | açık sigorta acentesi | uygun sigorta | yeni tescil trafik sigortası | sigorta yenileme | sigorta yaptır | sigorta düzenleme | Doktor sigortası | Mobil Sigorta uygulaması | kaza tespit | trafik sigortası nerede yaptırılır | Trafik sigortası indirimi | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta şubesi | Sigorta Hizmeti |


Sigorta Acentesi İzmir | İzmir Sigorta Acentesi | Sigorta İzmir | İzmir Sigorta | İzmir de sigortacı | Sigortası nekadar? | Sigortası Fiyatları | En ucuz Sigortası | Sigorta Acenteleri | Konak Sigorta Acentesi | İzmir Çankaya Sigorta Acenteliği | Yetkili Sigorta Acenteliği | Sigorta Acenteliği | Trafik Sigortası İzmir | İzmir Konut Sigortası | Ev Sigortası İzmir | Sigorta Acenteleri | En ucuz Trafik Sigortası İzmir | İzmir Trafik Sigortası | Sigortası | Deprem sigortası izmir | İzmir deprem sigortası | Sigorta hesaplama | Sigorta fiyatları | nekadar | kaç lira | En yakın sigortacı | Sigorta bürosu | Yangın Sigortası | Hırsızlık Sigortası | Cam Kırılması sigortası | KOBİ Sigortası | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | İzmir | Sigortasi | Sigorta acenta | Seyahat Sağlık Sigotası | Doğalgaz Sigortası | Tıbbi Sorumluluk Sigortası | Doktor Sorumluluk Sigortası | Manevi Tazminat | İşyeri Sigortası | Özel Sigorta | Araç Sigortası | Yeşilkart Sigortası| Anadolu Sigorta | Ekstra Trafik Sigortası | Süper Trafik Sigortası | Sınırsız Trafik Sigortası | Sigorta Çekici Hizmeti | Araba Sigortası | Kaza Sigortası | Yabanci sağlik Sigortasi